Behandlinger/undersøgelser


 

 

Undersøgelser på klinikken
På klinikken tilbyder vi en række undersøgelser og behandlinger. Blandt andet...
Personalet bliver løbende sendt på kurser, hvilket er med til at sikre en Propecia Finasteride behandling på højt fagligt niveau.
1) Vaccinationer og sundhedseftersyn

2) Blodprøveundersøgelser i både eget og eksternt laboratorie

3) Røntgen

4) Operative indgreb lige fra kastration/sterilisation til korsbåndsoperationer

5) Tandundersøgelse og tandbehandling inklusive tandrøntgen

6) EKG

7) Ultralydscanning med tilknyttet specialist - så som hjertescanning, drægtighedsscanning og bughulescanning

8) Undersøgelser for hjerte- og lungeorm

9) Undersøgelser for mange andre parasitære sygdomme

10) Rådgivning om adfærd

11) Rådgivning om ernæring og salg af foder

 

12) Stor erfaring inden for gnavere og kaniner